Foukaná tepelná izolace

Vlastnosti CLIMATIZER PLUS

Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace) : 0,039 - 0,043. Použití v tepelném rozsahu: od -50 °C do 105 °C. Tepelný odpor při tloušťce 80 mm : 2 m2KW-1.

Popisné údaje: Climatizer Plus - celulózová vlna vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru), která je příjemná na dotyk, bez zápachu, dodávána v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

Objemové hmotnosti:

  • při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 32 - 46 kg.m-3
  • při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 66 kg.m-3
  • při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 - 90 kg.m-3
  • při nástřiku s vodou: 38 - 50 kg.m-3
  • objemové hmotnosti podrobně

Součinitel tepelné vodivosti:

 • 0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - laboratorní hodnota
 • 0,038 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - deklarovaná hodnota
 • 0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - výpočtová hodnota
 • 0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - hodnota měřená na stavbě
 • 0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou
 • 0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

Měrná tepelná kapacita:

 • cd = 2020 ± 6% J / kg . K

Sedavost izolace Climatizer Plus:

 • aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%
 • aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 - 15% (závisí na tloušťce izolace) - izolaci aplikační firmy na své náklady navyšují o předepsanou hodnotu, izolace si poté sesedne na danou tloušťku a dále si nesesedá

Faktor difúzního odpor:

 • μ = 1,1 - 3

Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)

 • R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

Relativní navlhavost:

 • při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost izolace cca 16,6 % hmotnosti

Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:

 • ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80 % a teplotě 10oC je průměrná rovnovážná vlhkost materiálu cca 8 - 11%

Korozivní účinky:

 • výrobek nepůsobí na kovy korozivně

Požární odolnost:

 • izolace má velmi dobré vlastnosti z hlediska požární odolnosti - zkoušky na jednotlivých konstrukcích

Klasifikace dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

 • suchý materiál - C - s1 - d0
 • suchý materiál v dutině za stanovených podmínek - B - s1 - d0
 • nastříkaný s pojivem Karsil - E01 - B - s1 - d0
 • nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A - D - s2 - d0

Šíření plamene po povrchu:

 • výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen
 • is = 0,00 mm.min-1
 • vs = 0,00 mm.min-1

Součinitel difuze vodních par:

 • suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3
 • nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) objemová hmotnost 68 kg.m-3
 • nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) objemová hmotnost 36,9 kg.m-3
 • uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

Zvuková pohltivost:

 • izolace má velmi dobrou zvukovou pohltivost
 • hodnoty zvukové pohltivosti v závislosti na kmitočtu a tloušťce izolace:

 

 kmitočet (Hz)   tl. izolace 100 mm   tl. izolace 50 mm 
250 0,67 0,45
500 0,71 0,87
2000 0,83 0,57

 

Výhody climatizer plus

Bezpečné a zdravé bydlení

Celulózová izolace Climatizer Plus chrání Vaše zdraví, dům, ale i přírodu! 

Úspora a návratnost

Pokud s izolací Climatizer Plus zateplíte střechu nebo strop, můžete uspořit až 35% roční spotřeby energií.

V zimě teplo

Nejčastější téma při řešení tepelné izolace v domě je správný výběr materiálu.

V létě chládek

Nechcete mít v parných letních měsícíh v domě nebo v podkroví horko?

Švábenice 238, 683 23

+420 607 589 632